0₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Điều khoản và điều kiện

Khi truy cập và sử dụng bất kỳ trang nào trên website có nghĩa là người dùng đã đọc và chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản này mà không có ngoại lệ.

Trong trường hợp người dùng không chấp nhận điều khoản hoặc có bất kỳ phản đối nào đối với bất kỳ phần nào của điều khoản hiện tại, người dùng sẽ không được sử dụng và hoạt động trên web nữa.

GraphicDesign có thể sửa đổi điều khoản bất kỳ lúc nào và do đó, chúng tôi khuyến nghị người dùng nên xem xét điều khoản một cách thường xuyên.

1. Mục đích

Thông qua trang web, người dùng có thể tìm kiếm nội dung như vectơ, hình minh họa, hình ảnh, tệp PNG và Photoshop ở bất kỳ định dạng nào (“Nội dung”), cũng như thông tin cụ thể liên quan đến nội dung đó.

2. Sử dụng trang web được ủy quyền

Người dùng chỉ được phép sử dụng trang web và dịch vụ theo điều khoản và với thiện ý.

Người dùng sẽ không can thiệp vào hoạt động của trang web hoặc trong dịch vụ, đặc biệt sẽ không mạo danh người dùng hoặc người khác.

Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng, không khả dụng, quá tải, xuống cấp hoặc cản trở việc sử dụng bình thường của trang web hoặc dịch vụ, điều này có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của trang web hoặc dịch vụ hoặc có thể gây trở ngại theo bất kỳ cách nào.

Nghiêm cấm sử dụng rô-bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc bất kỳ cơ chế, ứng dụng di động, chương trình hoặc công cụ nào khác để truy cập, sao chép hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào của trang web hoặc dịch vụ theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước của GraphicDesign.

3. Đăng ký

Để sử dụng một số dịch vụ nhất định, Người dùng phải đăng ký, tạo tên người dùng và mật khẩu và kích hoạt tài khoản. Để đạt được điều này, Người dùng phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ, nơi Người dùng sẽ nhận được thông báo liên quan đến Dịch vụ.

Người dùng đồng ý cung cấp thông tin bắt buộc cần thiết để đăng ký và cũng thừa nhận rằng thông tin đó là đúng, đầy đủ và cập nhật.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cập nhật thông tin đó. Nếu Người dùng cung cấp thông tin sai lệch, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc GraphicDesign có lý do để nghi ngờ điều đó, GraphicDesign có quyền đình chỉ hoặc hủy tài khoản của Người dùng.

Người dùng phải bảo vệ và giữ bí mật mật khẩu tài khoản và không được tiết lộ cho bên thứ ba. Người dùng không được cho phép Người dùng khác truy cập Dịch vụ thông qua tài khoản của Người dùng cũng như không được sử dụng tài khoản của Người dùng khác để truy cập Dịch vụ.

Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của Người dùng thông qua bất kỳ thiết bị nào. Nếu Người dùng nghi ngờ rằng người dùng khác đang sử dụng tài khoản của mình, thì Người dùng phải thông báo ngay cho GraphicDesign.

GraphicDesign có thể đình chỉ hoặc hủy tài khoản của Người dùng nếu cho rằng Người dùng đã vi phạm các Điều khoản này.

4.Sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này được chúng tôi sáng tạo ra giữ bản quyền cho các tác phẩm đó hoặc được sưu tầm trên không gian mạng, hoặc mua lại các tài nguyên từ bên thứ 3 khác, sau đó chia sẻ lại cho người dùng trên website này.

5. Khiếu nại vi phạm / Thông báo DMCA

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Hình ảnh hoặc tài liệu nào khác do GraphicDesign cung cấp đều vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, bạn có thể thông báo cho GraphicDesign theo cách được nêu trong Thông báo vi phạm bản quyền DMCA của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức.

6.Trách nhiệm

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Người dùng tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web cũng như các dịch vụ của website và do đó GraphicDesign không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm các Điều khoản này.

GraphicDesign sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh từ:

– Gián đoạn, virus, sự cố kỹ thuật, nhiễu, thiếu sót, không khả dụng, cắt điện, lỗi mạng viễn thông hoặc thiết bị của Người dùng không thuộc trách nhiệm của GraphicDesign.

– Sự chậm trễ hoặc không khả dụng của trang web và dịch vụ do thiếu sót hoặc quá tải lưu lượng truy cập trên Internet, trong mạng truyền thông hoặc lưới điện.

– Hành động của bên thứ ba.

– Bất kỳ sự kiện nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của GraphicDesign

GraphicDesign sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào gây ra cho người dùng do sử dụng trang web và dịch vụ.

7.Điều kiện đăng ký

Các điều khoản trong phần này (“Điều khoản và điều kiện”) chi phối mọi giao dịch mua bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web.

Khi kết thúc thủ tục mua bất kỳ dịch vụ nào, Người dùng sẽ được coi là đã đọc và chấp nhận, không có ngoại lệ.

Tài khoản sẽ không được kích hoạt cho đến khi GraphicDesign nhận được khoản thanh toán hoặc khoản thanh toán đã được ủy quyền bởi tổ chức tài chính có liên quan. Sau đó, Tài khoản sẽ có hiệu lực đối với thời hạn mà người dùng đã mua để sử dụng dịch vụ.

Về hoàn tiền: GraphicDesign là một website nội dung kỹ thuật số, nên khi người dùng đăng ký đã chấp nhận mọi điều kiện, điều khoản của website đưa ra và đã được kích hoạt sử dụng dịch vụ trên web sẽ không được hoàn tiền lại với bất kỳ lý do nào.

8.Thông tin chung và liên hệ

Nếu bạn gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ nhanh: info@graphicdesign.vn